/   Občan   /  Podatelna

Podatelna

Dnem 1.10.2001 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 304 ze dne 25. července 2001, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu). Na základě tohoto nařízení vlády je zřízena elektronická podatelna města Horažďovice.

Elektronická podatelna města Horažďovice je určena pro příjem podání učiněných v elektronické podobě na Městský úřad Horažďovice. Elektronická podání přijatá prostřednictvím elektronické podatelny a splňující předepsané náležitosti úřad vyřizuje stejnými postupy a ve stejných lhůtách jako podání neelektronická.

Podání opatřená zaručeným elektronickým podpisem posílejte na e-mailovou adresu:
podatelna@muhorazdovice.cz

Odkaz uvnitř stránkyPředepsané formáty a parametry elektronického podání


Poštovní adresa pro podání

MapaMěstský úřad Horažďovice Podatelna
Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice


Úřední hodiny podatelny
Pondělí 7.30-11.00 12.00-16.30
Úterý 7.30-11.00 12.00-14.00
Středa 7.30-11.00 12.00-16.30
Čtvrtek 7.30-11.00 12.00-14.00
Pátek 7.30-11.00 12.00-14.00

Předepsané formáty a parametry elektronického podání

Elektronické podání může být učiněno pouze v textovém standardu rtf s příponou .rtf nebo jako prostý text (cp 852,1250) s příponou .txt, případně ve formátu Adobe Portable Document Format s příponou .pdf. Obrázky vkládané jako přílohy k podáním mohou být ve formátech .gif nebo .jpg. Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout.

Velikost příloh je omezena na 1 MB.

Samospustitelné soubory budou antivirovým programem okamžitě při zjištění jejich výskytu smazány.

Elektronická podání na technických nosičích dat (CD-ROM, DVD, Flash disk) lze přímo předávat do podatelny Městského úřadu Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice v úředních hodinách

Zpět
Nahoru